หน้าแรก         ถาม-ตอบ         บริษัทคู่ค้า
 


คุณสมบัติและผลประโยชน์ที่ได้รับ
 กรอกใบสมัครสมาชิก online
 

คุณสมบัติ และ ผลประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ

คุณสมบัติของสมาชิก

        การสมัครสมาชิกฟรี กับบริษัทของเรานั้นท่านต้องมีคุณสมบัติดังนี้

อายุ 18 ปีขึ้นไป

มีการสั่งซื้อสินค้าใดก็ได้ภายในร้านตั้งแต่ 3 กล่องขึ้นไป

      หากท่านมีคุณสมบัติดังสองข้อข้างต้น กรุณาคลิกที่ “กรอกใบสมัครสมาชิก online ”

เพื่อลงทะเบียนการเป็นสมาชิก

 

ผลประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ

1. ได้รับส่วนลดสินค้าภายในร้านในราคาลดตั้งแต่ 20-25%

      ได้รับสิทธิซื้อ ไฟโต ไฟเบอร์ ในราคา 850 บาท จากราคา 1,050 บาท

      ได้รับสิทธิซื้อ ไฟโต กรีน ในราคา 1,100 บาท จากราคา 1,350 บาท

2. จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลตั้งแต่กล่องแรกที่ท่านซื้อ (เงินปันผลจะได้ทุกวันที่ 20 ของทุกเดือน)

อัตราของเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับจำนวนกล่องที่ท่านซื้อ จำนวนกล่องที่ท่านซื้อนั้นจะสะสม

ไปเรื่อยๆ นับจากกล่องแรกที่ท่านซื้อ โดยอัตราของเงินปันผลจะเป็นดังนี้

      กล่องแรกขึ้นไป จะได้เงินปันผลประมาณกล่องละ 20 บาท

      สะสมได้ 13 กล่องขึ้นไป จะได้เงินปันผลกล่องละ 32 บาท

      สะสมได้ 49 กล่องขึ้นไป จะได้เงินปันผลกล่องละ 45 บาท
      สะสมได้ 98 กล่องขึ้นไป จะได้เงินปันผลกล่องละ 57 บาท
      สะสมได้ 159 กล่องขึ้นไป จะได้เงินปันผลกล่องละ 70 บาท
      สะสมได้ 245 กล่องขึ้นไป จะได้เงินปันผลกล่องละ 82 บาท

3. ได้รับบัตรสมาชิก และ ข่าวสารจาก thai4health ทาง email address

 

 

 

หมายเหตุ เงินปันผลข้างต้นยังไม่รวมภาษี และค่าใช้จ่ายในการโอนเงิน

Copyright 2021 Thai4health.com